søndag 25. januar 2015

Reglene ble ikke akkurat enklere å forstå

RedBull-Formula-1-RulesReglene for videreutvikling og oppgradering av motorene (power units) fra i fjor til i år, var i utgangspunktet ikke så vanskelig å forstå. Men i løpet av vinteren har det skjedd flere ting som gjør at det er blitt litt verre å skjønne hvordan oppgraderingene egentlig skal foregå.

FIA sitt regelverk deler en power unit inn i 43 komponenter, som hver er blitt tildelt en verdi på 1 til 3 “tokens” (“poeng” er kanskje det nærmeste vi kommer på norsk). Totalt er en power unit verdt 66 tokens, og fra 2014 til 2015 er det tillatt å bytte komponenter tilsvarende 32 tokens (dvs nesten halve motoren).

Det viktigste var imidlertid at når 2015-sesongen startet, måtte utviklingen stoppe og motorene homologeres. Trodde de fleste.

Men så enkelt var det ikke. Først oppdaget Ferrari og Renault et smutthull i reglene, og FIA måtte innrømme at denne regeltabben tillater at det kan komme oppgraderinger også etter at sesongen er startet. Forutsetningen er imidlertid at man holder seg innenfor de tillatte 32 tokens. Men noen ny homologering av motorene trengs ikke, for det har FIA glemt å ta med i reglene.

Dette betyr altså at Mercedes, Ferrari og Renault kan starte 2015-sesongen med motorene de homologerte til 2014-sesongen, eventuelt med de nye, oppgraderte komponentene de rekker å få på plass før Australias GP. Så kan de komme med resten av sine planlagte oppgraderinger inntil de tillatte 32 tokens utover i sesongen. Det vil derfor ikke bli noen flere motorhomologeringer før i 2020, bare oppgraderinger i løpet av hver sesong, hvis jeg har forstått det rett.

Men når det ble klart at oppgraderings-smutthullet bare gjaldt motorene fra i fjor, ble selvsagt nykommeren, Honda, forbannet. Etter noen forhandlingsrunder med FIA fikk derfor Honda sine egne regler, som tillater at de også kan oppgradere sin motor i løpet av 2015.

Honda vil få tildelt et antall tokens de kan bruke etter at de har homologert sin motor den 28. februar i år. Antallet vil bli beregnet ut fra hvor mange av sine 32 tokens de tre andre motorprodusentene ikke har brukt når sesongen starter. Honda vil så få tildelt tokens som tilsvarer gjennomsnittet av dette, som de kan bruke i 2015. Dvs at hvis de andre motorprodusentene har igjen 10 tokens hver når sesongen starter, kan Honda også oppgradere sin motor for 10 tokens i år.

Hvordan de enkelte motorleverandørene vil håndtere oppgraderingene utover i sesongen er det vel ingen som vet, men det ligger nok an til å bli noen logistikk-utfordringer dersom man skal håndtere både nye og gamle deler til de samme motorene. Det er vel fare for at det vil bli produsert noen komponenter som må kastes, fordi det er kommet en oppgradering som gjør de gamle delene ubrukelige.

Og regelen om at hver fører bare kan bruke fire motorer i løpet av sesongen gjelder fortsatt, så det kan bli et styr å holde rede på hvem som har hvilken motorversjon til enhver tid.

Dette betyr også at det neppe ble noe billigere å være med i F1 etter at Ferrari og Renault fant dette smutthullet i reglene. Og samtidig er det ikke noe som tyder på at motorene deres vil komme noe nærmere Mercedes i ytelse på grunn av dette.

De kommer bare til å bruke lenger tid på å finne det ut, enn om de hadde holdt seg til den opprinnelige planen til FIA.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar