søndag 4. januar 2015

FIA innrømmer regeltabbe

FIA-logo-2Et dårlig formulert avsnitt i det tekniske reglementet har tvunget FIA til å godta at Ferrari, Renault og Mercedes kan fortsette å utvikle motorene etter at 2015-sesongen har startet.

Ferrari og Renault brukte hele høsten i fjor på å prøve å få Mercedes med på å lette på reglene som begrenset mulighetene til å videreutvikle motorene, men uten å komme noen vei. Men nå kan altså en tabbe fra FIA hjelpe dem litt.

Det viser seg at FIA har “glemt” å angi en dato i reglementet for når i 2015 de tillatte motoroppgraderingene må være avsluttet. Det betyr at motorleverandørene ikke er nødt til å homologere de oppgraderte motorene før sesongen starter, slik FIA egentlig hadde ment da de laget reglementet.

I 2014 måtte de tre motorleverandørene homologere de nye hybridmotorene før sesongen startet, og FIA trodde de hadde bestemt at samme ordning gjaldt for 2015. Men så hadde de altså glemt å skrive de viktige ordene “før sesongen starter”. Reglementet sier bare at de oppdaterte motorene må homologeres “i 2015”.

Så nå kan Ferrari, Renault og Mercedes i utgangspunktet utvikle 2015-utgaven av sine hybridmotorer så lenge de vil - hvis de vil. Men i praksis vil de neppe la det gå så altfor langt ut i sesongen før de homologerer de nye motorene, for hva er vitsen med en forbedret motor hvis sesongen er halvveis før de tar den i bruk?

Men det er flere ting å ta hensyn til hvis en eller flere av motorleverandørene bestemmer seg for å utnytte denne muligheten til å bruke litt lenger tid på å optimalisere sin 2015-motor.

For det første så er det motorleverandørene som sørger for homologeringen, ikke det enkelte team. Så overgangen fra 2014-versjonen til en forbedret 2015-utgave må skje samtidig for alle teamene som bruker motorer fra samme leverandør. For når 2015-versjonen er homologert, kan man ikke lenger bruke fjorårsmotorene.

For det andre så kan hver fører bare bruke fire motorer i løpet av sesongen, uansett versjon. Så dersom man starter med 2014-motorer i det første løpet bør man av praktiske årsaker kjøre mer enn ett løp med denne utgaven, for da har man bare tre 2015-motorer igjen av kvoten til resten av sesongen.

Dette betyr også at dersom en fører skulle være så uheldig å blåse en 2014-motor i det første løpet, slik at han må bruke en ny i det neste, vil han bare ha to 2015-motorer igjen til hele resten av sesongen. Det vil igjen ganske sikkert bety at han vil få problemer mot slutten av sesongen. Så det er ikke så helt enkelt likevel.

Dessuten betyr ikke smutthullet i reglene at motorleverandørene kan gjøre hva de vil med motorene (eller mer riktig: power units). Reglene deler en power unit inn i totalt 66 områder (kalt “tokens”), og fra 2014 til 2015 er det tillatt å gjøre endringer på maks 32 av disse, dvs nesten halve power uniten. Hver motorleverandør velger selv hvilke 32 områder de vil endre, men når disse er brukt opp disse må utviklingen stoppe. FIAs regeltabbe betyr derfor bare at leverandørene har mulighet til å bruke lenger tid på å finpusse 2015-motorene, ikke at de kan endre mer enn opprinnelig planlagt.

Det blir interessant å se hva de tre motorleverandørene velger å gjøre. Dersom Mercedes følger sin opprinnelige plan om å ta i bruk en oppgradert motor fra sesongstart i Melbourne, mens Ferrari og Renault velger å utsette introduksjonen av 2015-motorene til f.eks. Spanias GP, vil de Mercedes-motoriserte teamene kunne få et forsprang som kan bli vanskelig å ta igjen. På den annen side vil vi kanskje da få et jevnere startfelt fra 11. mai og utover i sesongen.

For Honda, McLarens nye motorleverandør, vil regeltabben fra FIA ikke få noen betydning. Hondas nye motor må homologeres før sesongen starter, og dermed kan de ikke gjøre endringer på den før sesongen er over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar