tirsdag 9. september 2014

Tenke sjæl

I et møte som F1 Strategy Group holdt på Monza sist helg, skal et flertall av teamene ha gått inn for at FIA skal vurdere å innføre et forbud mot det man kaller “prestasjonsfremmende” radiokommunikasjon mellom team og fører.

Forslaget kommer på bakgrunn av at mange fans har klaget på at førerne hele tiden blir fortalt over radioen hva de skal gjøre.

Vi hører stadig vekk at førerne får instruksjoner fra ingeniøren sin om hvordan de skal kjøre, om de skal (eller ikke skal) kjøre forbi en konkurrent, at de må spare dekk eller bensin, og mange andre ting de burde være i stand til å vurdere selv.

Teamene sammenligner også telemetridata mellom førerne sine for å kunne gi dem fortløpende tips om forbedringsmuligheter. Av og til kan man jo lure på om det er feil mann som sitter i bilen, hvis ikke føreren selv er i stand til å finne ut slike ting.

Men nå kan det altså hende at det blir begrensninger på denne “radiostyringen”. Regelen FIA kan bruke for å stoppe uvesenet er Sportsreglementets artikkel 20.1, som sier at “Føreren må kjøre bilen alene og uten hjelp”. Det vil si at alle radiomeldinger fra pitwall som ikke har med sikkerhet, tekniske problemer eller andre praktiske ting å gjøre, vil være ulovlig.

Alle skjønner at det ikke vil bli helt enkelt å få et slik forbud til å fungere, for teamene vil sikkert utvikle sine egne kryptiske koder for forskjellige situasjoner (vi husker Red Bulls uheldige “Multi 21, Seb” i Malaysia i fjor). Men hvis det kan bli mindre detaljstyring av førerne enn det vi opplever nå, så er jo det et skritt i riktig retning. La førerne tenke selv!

Eller som Kimi sa i fjor: “Leave me alone, I know what I’m doing”.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar