søndag 16. mars 2014

Ricciardo disket fra Australias GP. Her er forklaringen.

ricciardo_sjampisDe som fulgte med på årets første F1-løp i morges, fikk se at Nico Rosberg oppskriftsmessig tok en ganske enkel seier for Mercedes. Desto mer overraskende var det at Daniel Ricciardo tok andreplassen i sin debut for Red Bull.

Men australieren fikk ikke glede seg lenge over sin første pallplass i F1, for det ble fort kjent at FIA’s måleinstrumenter hadde registrert at bensinforbruket i Ricciardos RB10 var over de tillatte 100 kg per time. Dette er en ny regel fra i år, og etter lange møter i dommerkomiteen ble Ricciardo til slutt disket,

Målingen av bensinforbruket skjer med en standardisert og kalibrert gjennomstrømmingsmåler som FIA leverer til alle teamene. Problemet er visstnok at instrumentet ikke er 100 % pålitelig, og flere av teamene har derfor valgt å legge seg på et forbruk som er litt under 100 kg/t for å være på den sikre siden.

Typisk nok har Red Bull isteden bestemt seg for å stole på sine egne målinger, og det var det som felte Ricciardo i dag. Det betyr at bensinforbruket i Ricciardos bil godt kan ha vært innenfor 100 kg/t, men at han blir disket fordi Red Bull ikke har målt det med FIA’s måleinstrument. Som altså er det eneste gyldige, selv om det kanskje ikke måler rett.

Ifølge punkt 9 i forklaringen fikk Red Bull en advarsel først, så de kan ikke si at avgjørelsen kom overraskende på dem. Men dette forklarer hvorfor Ricciardo først fikk beskjed på radioen om å spare bensin, for så å sette den ene rundetiden bedre enn den andre.

Her er en oversettelse av FIA’s offisielle forklaring:

1. Teknisk delegert rapporterte at bil nr. 3 (Ricciardo) overskred den tillatte bensingjennomstrømmingen på 100 kg/t. 

2. Dette er et forhold utenfor førerens kontroll

3. Bensingjennomstrømmingen måles av en gjennomstrømmingsmåler som er homologert av FIA, men som eies og opereres av teamet.

4. Dommerne har vurdert historien med den monterte måleren, slik den er beskrevet av teamet og av teknisk delegert. Forklaringene stemmer overens:

a. Under fritrening 1 ble det oppdaget avvik i målingene mellom de tre første kjøringene og den fjerde. Under fritrening 2 ble det registrert de samme verdiene som i fjerde del av fritrening 1.

b. Teamet brukte en annen sensor på lørdag, men fikk målinger som verken de eller FIA var fornøyd med, så de fikk ordre av FIA om å bytte sensoren i Parc Ferme på lørdag kveld.

c. Under løpet brukte teamet den opprinnelige sensoren, som viste de samme målingene som i fjerde del av fritrening 1 og i fritrening 2.

5. Dommerne har fått fortalt av teknisk delegert at da sensoren ble byttet på lørdag, instruerte han teamet om å legge inn et avvik i målingen slik at de kom under lovlig nivå. Dette ble bekreftet per e-post.

6. Teknisk delegert bekreftet at det er observert variasjoner mellom sensorene. Dette er imidlertid innenfor et kjent område, og tas individuelt hensyn til ved kalibreringen. Dette blir så den standarden som teamene skal forholde seg til når de måler bensinforbruket.

7 Teamet hevdet at de, basert på differansen mellom målingene i treningsomgang 1, vurderte sensoren som upålitelig. Derfor valgte de å bruke sine egne beregningsmodeller under løpet, istedenfor verdiene de fikk fra sensoren.

8. Det tekniske direktivet utgitt 1. mars 2014 omtaler metodene for bruk av sensoren, og sier at dersom sensoren feiler kan den alternative beregningen benyttes.

a. Direktivet sier at den homologerte gjennomstrømmingssensoren skal være den primære målemetoden.

b. Direktivet sier videre at dersom vi (FIA) finner at sensoren har et problem som ikke er blitt fanget opp av systemet kan vi (FIA) varsle teamet om at de kan bruke sitt reservesystem.

c. Reservesystemet er en kalkuleringsmodell med en korreksjonsfaktor bestemt av FIA.

9. FIA’s teknisk delegerte representant observerte via telemetrien under løpet at bensingjennomstrømmingen var for høy, og varslet teamet for å gi dem muligheten til å redusere den slik at den kom innenfor det tillate, slik sensoren registrerte. Dermed fikk teamet mulighet til å holde seg innenfor reglene. Teamet valgte å ikke gjøre denne korreksjonen.

10. I henhold til artikkel 3.2. i sportsreglementet er det teamets ansvar å sikre at de operere i henhold til de tekniske reglene under løpet. Derfor er dommen denne:

A. Teamet valgte å kjøre med sin egen gjennomstrømmingsmodell, uten tillatelse fra FIA. Dette er brudd på prosedyrene.

B. Selv om sensoren viste en forskjell i målingene under fritrening 1, så er den likevel fortsatt den homologerte og godkjente sensoren som teamet er forpliktet til å bruke for å måle bensingjennomstrømmingen, hvis de ikke har fått tillatelse av FIA til å gjøre noe annet.

C. Dommerne er tilfreds med forklaringen fra de tekniske representantene om at teamet kunne ha holdt seg innenfor de tillate verdiene dersom de hadde gjort de justeringene de fikk instruksjon om.

D. Selv om det er teamets oppfatning at sensoren ikke var i orden, er det ikke opp til dem å bruke en annen målemetode uten godkjenning fra FIA.

Konklusjonen på dette er vel at FIA ikke helt uventet mener at reglene skal følges, selv om et team ikke synes det passer dem (selv om man er regjerende verdensmestre og derfor kanskje er en smule arrogante). Det neste blir vel at Red Bull forlanger å få veie bilen på sin egen vekt, fordi de ikke stoler på FIA’s offisielle.

Red Bull har allerede anket dommen, så vi blir nok ikke ferdig med denne saken på en stund. Men inntil videre er altså Daniel Ricciardo fortsatt uten pallplass i F1.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar