torsdag 6. juni 2013

FIA sender Mercedes til Tribunalet

mercedes_barcelona_2013FIAs president, Jean Todt, har besluttet å sende saken med Mercedes’ og Pirellis dekktest i Barcelona – eller “Tyre-gate” som noen har døpt saken – over til FIA International Tribunal* for videre behandling. Spørsmålet domstolen skal vurdere er om dekktesten er et brudd på forbudet teamene har mot å teste bilene i sesongen.

Testen i Barcelona ble utført i all hemmelighet rett etter Spanias GP, og ble “oppdaget” rett før Monacos GP startet. For å få klarhet i saken valgte Red Bull og Ferrari å levere en protest til FIA-dommerne i Monacos GP. De utarbeidet en rapport som ble sendt til FIA-presidenten, og han har altså nå sett på saken og besluttet å gå videre med den.

FIA-presidenten har også vurdert lovligheten av en test som Pirelli foretok sammen med Ferrari med en av deres 2011-modeller noen dager før Spanias GP, men har ikke kommet til at den var et brudd på reglene. Den saken er dermed avsluttet.

Mercedes og Pirelli har nå 15 dager på seg til å komme med en formell tilbakemelding i saken, og etter det vil det gå nye 15 dager før tribunalets medlemmer begynner sitt arbeid. Dette betyr at vi er midt i juli før høringen kan starte.

Etter det jeg forstår vil e-postene som ble sendt mellom FIAs Charlie Whiting og Mercedes før testen, bli svært viktige i saken. Mercedes har hele tiden hevdet at de fikk tillatelse av Whiting til å bruke sin 2013-modell i testen, mens FIA etter alt å dømme hevder at det ikke var gitt noen slik tillatelse.

Sportsreglementet er helt klart på at testing med årets chassis er ikke tillatt, så hvorfor FIA skulle ha gjort unnak i dette tilfellet, er vanskelig å skjønne. Og hvorfor Mercedes tok sjansen på å kjøre hvis de ikke hadde fått tillatelse fra FIA, er enda merkeligere. Noen må ha gjort en dårlig jobb her, det er helt klart.

Pirelli har i sin kontrakt med FIA et punkt som sier at de kan be teamene om hjelp med å teste dekk. Det de beskyldes for i dette tilfellet er at de ikke har forespurt alle teamene om å låne dem en bil, slik kontrakten pålegger dem. Det kan derfor hevdes at de til en viss grad har favorisert Ferrari og aller mest Mercedes. Det er sikkert ikke bra for omdømmet deres.

Men slik jeg leser pressemeldingen fra FIA, er det Mercedes som er stevnet for retten, ikke Pirelli. Italienerne kan kanskje “tas” for å ha vært for slappe i forhold til kontraktsbestemmelsene, men vil neppe få noen straff for det. Men kanskje de vil synes at det er blitt for mye bråk med F1, slik at de trekker seg ut etter denne sesongen. Da har F1 et problem.

Nei, det er nok Mercedes som ligger dårligst an her. Dersom de blir funnet skyldig i å ha forbrutt seg mot testforbudet i sportsreglementet, kan de bli idømt alt fra en bot og helt opp til utestengelse fra mesterskapet. Det siste er neppe særlig sannsynlig, men kanskje det kan ende med at de blir fratatt poengene i konstruktørmesterskapet. Så det kan vise seg å bli en kostbar dekktest for tyskerne.

Men Mercedes har allerede undertegnet en avtale med Bernie om at de skal være med i F1 til 2020, så det blir vanskelig (og ikke minst dyrt) for dem å trekke seg – uansett hva som måtte bli utfallet av Tyre-gate.

*) FIA International Tribunal er en del av et nytt juridisk system som FIA innførte i 2010. Tribunalet består av 12 personer, og skal dømme i saker som ikke kan  avgjøres av løpsdommerne. De skal operere helt uavhengig av FIAs øvrige komiteer og medlemmer, og ingen av Tribunalets medlemmer som dømmer i en sak skal være av samme nasjonalitet som noen av partene i saken. En dom avsagt av Tribunalet kan ankes til FIAs International Court of Appeal.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar