onsdag 25. juli 2012

Red Bull må endre motorstyringen før Ungarns GP

Redbull_vettelFIA har i dag kommet med en innskjerping av det tekniske reglementet, som tvinger Red Bull til å gå tilbake til en versjon av motorstyringen som ble brukt før Tysklands GP.

Ved den tekniske kontrollen foran Tysklands GP ble det oppdaget at Red Bull hadde endret styringselektronikken - den såkalte “mappingen” -  slik at motoren leverte mindre kraft i det midtre turtallsområdet enn tidligere. Dermed fikk de mindre hjulspinn på det våte føret (en slags tractionkontroll), og dessuten kunne de slippe mer av eksosgassene ut i diffuseren, og i teorien dermed oppnå bedre marktrykk.

Men selv om dette ble oppdaget og innrapportert av FIA’s tekniske delegat som et brudd på det tekniske reglementets artikkel 5.5.3, ble Red Bulls biler godkjent av dommerne, fordi de mente at det Red Bull hadde gjort ikke var et brudd på den nøyaktige ordlyden i reglene.

Intensjonen med artikkel 5.5.3 var å sikre at det er et lineært forhold mellom gasspedalens posisjon og kraften som kommer fra motoren, men teksten var altså etter dommernes oppfatning ikke skrevet slik at den var direkte dekkende for det Red Bull hadde gjort.

Som ventet har FIA derfor i dag sendt en klargjøring av artikkel 5.5.3 til teamene. Den nye definisjonen trer i kraft omgående, og vil dermed gjelde allerede i Ungarns GP til helga.

Selv om det foreløpig ikke er kommet noen offisiell uttalelse om saken, er det lekket ut at FIA nå har lagt begrensninger på hvor store endringer teamene kan gjøre i motormappingen fra løp til løp. Teamene må nå nominere en “referanseinnstilling” for motorstyringen fra ett av de fire første løpene denne sesongen. Denne skal så godkjennes av FIA, og med utgangspunkt i referansen vil det ikke bli tillatt å gjøre mer enn to prosent endring av motorstyringskurven ved turtall over 6000 omdreininger. Det er også lagt begrensninger på hvor mye tenningen kan endres, for å unngå at noen justerer denne for å oppnå ekstra motorbrems.

Med dette håper selvsagt FIA enda en gang å sikre seg mot at teamene endrer motorstyringen på forskjellige områder for å oppnå fordeler. Det er vel også sannsynlig at det ville kommet protester fra de andre teamene dersom FIA ikke hadde grepet inn mot Red Bull så raskt.

Det er neppe noe stort problem for Red Bull å gå tilbake til en tidligere motormapping, men det kan jo hende det vil gjøre dem litt mindre konkurransedyktige. Det får vi kanskje se allerede på søndag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar