onsdag 6. april 2011

Mer penger til alle

De 12 teamene som deltar i Formel 1 fikk utbetalt over 3,5 milliarder kroner (658 mill. USD) i premiepenger fra Bernie & Co i 2010. Det er hele 21 % mer enn året før. Tallene er hentet fra regnskapene til Formula One Administration Ltd (FOA), som nylig ble offentlige.

FOA’s egne inntekter økte imidlertid bare med 19 millioner dollar (2 %) fra 2009 til 2010, til tross for det var to løp mer i 2010. Det betyr at teamene stadig får en større del av kaka Bernie baker, og det jo bra.

Men Bernie selv lider heller ingen nød (om noen skulle tro det). Som øverste sjef for FOA fikk han utbetalt 43,5 millioner kroner (8 mill. USD) i 2010. Det er også en økning på 21 %, så han holder akkurat følge med teamenes inntektsøkning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar