lørdag 15. januar 2011

Nye regler for 2011. Del 9 – Girkassene må holde i fem løp

ferrari garageI serien om nye regler for 2011 er jeg nå kommet til Artikkel 28 i Sportsreglementet, som handler om reservebiler, motorer og girkasser. Her er artikkel 28.6 a) nå endret slik at girkassene i 2011 må holde i fem løp etter hverandre, mot tidligere fire. Straffen for å bytte girkasse er fortsatt nedflytting fem plasser på griden i det løpet der byttet blir gjort.

Dette er ett av de mange sparetiltakene som FIA fortsetter å pålegge teamene. Akkurat det med flere løp per girkasse er vel neppe noe stort problem, så holdbare som girkassene etter hvert har blitt. Dette er jo også en teknologi som kan (og blir) overført til bilidustrien, så det har absolutt en nytteverdi.

Men av en eller annen grunn har FIA lagt inn et nytt punkt 28.6 f) som sier: «For 2011, unntatt for det siste løpet i sesongen, vil hver fører tillates å benytte seg av en erstatningsgirkasse uten å pådra seg straff, første gang det blir nødvendig i løpet av sesongen. Under slike omstendigheter vil erstatningsgirkassen kun bli krevd å fullføre resten av det gjeldende arrangementet.»

Hvorfor FIA la inn punkt f) har jeg ikke skjønt, for overgangen fra fire til fem løp per girkasse kan vel ikke være så stor at det skaper problemer for noen? Hvis vi ser bort fra Lotus og Virgin, som slet mye med Xtrac-kassene sine fjor, var det jo langt mellom girkassehavariene i 2010.

Tidligere artikler:
Del 1 - Justerbare bakvinger
Del 2 – Vekt og vektfordeling
Del 3 – Smarte løsninger som blir forbudt
Del 4 – Førernes oppførsel på banen
Del 5 – Flere straffer å velge mellom
Del 6 – 107%-regelen er tilbake
Del 7 – Dekkreglement og straff
Del 8 – Forbikjøring i pitlane forbys

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar