onsdag 30. desember 2009

Bra med forbud mot etterfylling av bensin

ferrari pitstop I 16 år har det vært tillatt å etterfylle bensin under løpene, men neste år er det altså slutt. Grunnen til at FIA har bestemt dette, er for å få ned kostnadene. For de svindyre riggene som brukes til etterfylling er nå blitt så gamle at de må byttes ut, og i tillegg måtte de nye teamene også ha kjøpt egne sett. Dessuten koster det mye å transportere bensinriggene rundt fra løp til løp.

Men forbudet mot bensinfylling er omstridt, og det går mange diskusjoner på nettet for og imot endringen. Jeg for min del tror forbudet vil være nesten bare positivt for Formel 1, og ikke minst for oss som ser på. Løpene vil bli enklere å forstå og følge med på, og jeg tror også forbudet vil gjøre Formel 1 mer spennende. Her er mine argumenter:

Kvalifiseringen vil bli mer spennende og rettferdig 
I mange år har kvalifiseringen blitt kjørt med bensin for en liten del av løpet, og vi har måttet regne oss frem til hvor god den enkeltes kvalifisering har vært. For alle andre enn de mest interesserte har kvalifiseringen derfor vært en forvirrende oppvisning, som ikke har fortalt noe om det egentlige forholdet mellom bilene. Neste år vet vi at alle kjører kvalifisering med bortimot tomme tanker, og at rekkefølgen på griden viser hvem som er raskest på en enkelt runde.

Det vil nå også bli likt for alle, i og med at de som står fra rad seks og bakover ikke lenger fritt kan endre bensinstrategi etter kvalifiseringen. Tidligere har det nesten vært en ulempe å bli nummer ni eller ti i kvalifiseringen, i forhold til de som sto på de nærmeste rekkene bak.

Det blir enklere å følge med på løpene
For oss som sitter heime foran tv-en med pc og «Live Timing», er det ikke så vanskelig å holde rede på pitstopp og bensinstrategier. Men for mange er ikke dette mulig, og da er det vanskelig å holde rede på hvem som er på hvilken strategi og hvem som har vært inne og fylt bensin en eller to ganger. For ikke å snakke om når man er til stede på et løp. Da mangler man ofte tilgang til det meste, med en speaker som snakker et fremmed språk og uleselige storskjermer i døde vinkler. Selv om det blir pitstopp i 2010 for å bytte dekk, vil i alle fall den vanskeligste strategiske delen bli borte.

Det blir mer rett på sak
Vi har ofte sett at førere som har blitt liggende bak en konkurrent har fått beskjed på radioen om å forsøke å spare bensin, slik at han kan utsette behovet for å komme inn for etterfylling. Tanken var da at han kunne passere konkurrenten ved å få et senere pitstopp, i steden for å forsøke å kjøre forbi ham ute på banen. Det blir kanskje ikke noe lettere å kjøre forbi når bensinfylling blir forbudt, men det blir i hvert fall ingen grunn for førerne til å legge seg bak og vente, og det bør føre til flere forbikjøringsforsøk.

Forbikjøringer vil bli reelle og viktigere
De få forbikjøringene vi har sett de siste årene har ofte vært når en bil med lite bensin har kjørt forbi en bil med lite bensin. Og mange ganger har føreren med minst bensin gått inn for å fylle tanken like etterpå, med det resultat at han har mistet plassen igjen. Neste år vet vi at forbikjøringer vil være endelige og «ekte», fordi alle har tilnærmet like mye bensin ombord.

Strategiene vil bli mer overraskende
Selv om bensinfyllingen blir borte, vil det ikke bli slutt på at teamene legger strategier for løpene. Men nå vil det handle om å komme seg gjennom løpet med bare ett dekkskifte, noe som betyr at man må være forsiktig i begynnelsen av løpet når bilen er ekstra tung. Ett ekstra stopp vil ødelegge alt, og førere med en aggresiv kjørestil vil raskt få problemer på grunn av dekkslitasjen.

Det blir vanskeligere for et team å favorisere en fører
Slik systemet i pitlane er i dag, med plass til etterfylling av bare en bil per team av gangen, har teamene vært nødt til å ha forskjellige strategier for sine to førere, for å unngå at en av dem må stå i kø bak den andre ved pitstoppet. Nødvendigvis har dette gitt den ene av førerne en fordel, og ofte har det vært den samme som har fått fordelen i flere løp. Dette blir det nå slutt på, fordi behovet for dekkskift sjelden vil komme samtidig for begge førerne.

Det blir mer krevende for førerne
I de siste årene har førerne kunnet sette opp bilen ut fra en vektforandring på bare 70-80 kilo mellom hvert pitstopp – ofte enda mindre når strategien tilsa flere stopp. Dette vil forandre seg kraftig når de skal starte med fulle tanker. Neste år kan vektendringen fra start til mål bli opptil 150 kilo på enkelte baner, og bilene må settes opp slik at de takler dette best mulig. Her må det også tas hensyn til dekkslitasjen underveis, og vi kan nok regne med at noen vil gjøre det godt tidlig i løpet, mens andre vil komme sterkere mot slutten. Man regner med at rundetidene vil falle med rundt fem sekunder fra begynnelsen til slutten.

Vi får raskere og mer spennede pitstopp
Neste år vil pitstoppene bli svært korte, og presset på mekanikerne som skal skifte dekk vil bli mye større. Tidligere har de hatt noen sekunder å gå på mens bensinfyllingen ble unnagjort, men nå er det kun av og på med dekkene som gjelder. I 1993 hadde Benetton rekorden for dekkskift med 3,2 sekunder. Regn med at den vil bli slått i 2010.

Ingen flere ødelagte løp på grunn av feil på bensinriggene
Selv om produsenten av bensinfyllerigger har hatt 16 år på seg til å få alt til å fungere perfekt, har vi stadig opplevd at det har skjedd feil med riggene. Noen har fått for lite eller ingen bensin i tanken, mens andre har slitt med å få slangen til å sitte fast eller ikke fått den løs igjen. Dette slipper vi nå. I tillegg blir det mindre sjanse for branner i forbindelse med pitstoppene.

Dette er de viktigste fordelene jeg har kommet på, men er sikkert mange som er uenige med meg i denne saken. Det er sikkert en del negative momenter som jeg ikke har tenkt på, men jeg tror uansett at fordelene med et forbud er mye større enn ulempene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar