mandag 1. juni 2009

Om FOTA-påmeldingen er gyldig, og om Ferrari må krype til korset

Ferrari_feature Ettersom de ni FOTA-teamene har levert sin felles påmelding med forbehold om at den kun gjelder dersom reglene blir endret, er det nå blitt helt klart at denne påmeldingen er ugyldig etter FIAs regelverk, og derfor skal avvises.

For sportsreglementet sier at ved å melde seg på godtar man samtidig de gjeldende reglene. Det er ikke mulig å ta forbehold. Dessuten er påmeldingsskjemaet er del av sportsreglementet, og dersom man gjør endringer på skjemaet har man gjort noe ulovlig. For endringer i reglementet er det bare FIAs WMSC som kan gjøre.

Det morsomme er at dersom FOTA derimot ikke har gjort tilføyelser på skjemaet, men bare har sendt med forbeholdene sine i et vedlegg, så er de faktisk juridisk sett påmeldt. For forbeholdene behøver ikke FIA å bry seg om, jfr. forrige avsnitt. Så formelt har FOTA-teamene en dårlig sak, uansett hvordan de har gjort det. Enten så er de påmeldt eller så er de det ikke.

Og Max kommer nok ikke til å gi etter og endre på reglene. Det ville stemple FIA som en useriøs organisasjon og få store konsekvenser for ettertiden. I tillegg ville de lovlig påmeldte trolig kunne kreve reglene omgjort igjen, så det ville bli en uholdbar situasjon for FIA.

Så det nok sannsynlig at Max den 12. juni vil gå ut med en liste over påmeldte, som bare inneholder Williams pluss de nye teamene, og så kanskje ett kjent team til. For det som blir mest interessant er om Ferrari kommer til å stå på denne listen.

Joda, Ferrari har selv hele tiden sagt at de kommer til å trekke seg dersom de ikke får det som de vil. Men spørsmålet som nå stilles er om de har råd til det, og om de tar sjansen på en lang og kostbar rettssak for å slippe unna.

For Ferrari gikk nylig til sak på en avtale de har inngått med FIA og FOM, der de har forpliktet seg å delta i Formel 1 til 2012. Og retten godkjente denne avtalen uten forbehold, selv om Ferrari tapte saken. Det dommerne sa var at dersom Ferrari skulle ha brukt vetoretten sin måtte de ha gjort det da regelendringene ble vedtatt, og ikke lenge etterpå. Så avtalen FIA og FOM har med Ferrari er det ingen grunn til å betvile gyldigheten av. (Williams har en lignende, men mye dårligere avtale, som er en av gunnene til at de allerede har meldt seg på.)

Så nå sitter altså Max og Bernie med en gullkantet kontrakt som sier at Ferrari er forpliktet til å delta i Formel 1 til 2012. Ferrari er på en måte forhåndspåmeldt, og har bare med å møte opp. De fikk jo også utbetalt en haug med penger for å skrive på denne langtidskontrakten, så det kan bli dyrt for dem å bryte avtalen.

Den 12. juni kan bli en dårlig dag for Formel 1. Mye tyder på at det er først da det virkelige bråket starter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar