onsdag 17. juni 2009

Max går hardt ut mot FOTA

I en svært lang pressemelding fra FIA går Max detaljert inn på  hvert enkelt område av krangelen mellom ham og FOTA. Max legger ikke skjul på at han mener det er bilfabrikkene - med Ferrari-sjefen Luca di Montezemolo i spissen - som forsøker å overta styringen av Formel 1. Essensen i pressemeldingen er vel egentlig at det bare er FIA og Max som prøver å redde Formel 1, for Luca di Montezemolo en upålitelig og arrogant f**n, bilfabrikkene kan trekke seg ut når som helst, og FOTA ønsker egentlig ikke en løsning.

Saken handler til syvende og sist om hvor stor teknisk frihet teamene skal ha, sier Max. Man kan ha teknisk frihet, d.v.s. frihet til å utvikle nye ting, eller man kan ha frihet til å bruke så mye penger man vil. Men man kan ikke ha begge deler samtidig, skriver Max i pressemeldingen. Da vil ikke sporten overleve i fremtiden.

Å begrense den tekniske friheten mener Max er en dårlig ide, fordi det begrenser innovasjon og oppfinnsomhet. Å begrense pengebruken oppfordrer derimot teamene til å være oppfinnsomme og gjøre sitt beste innenfor begrensede økonmiske rammer. Dette vil gi alle teamene de samme mulighetene, og bilfabrikkene vil ikke kunne oppveie dårlige ideer ved å kaste enorme pengesummer etter ingeniørene, skriver Max.

Etter denne innledningen blir tonen tøffere. «FOTA består av bilfabrikanter som kommer og går når det passer dem. De har to klare mål; å ta over styringen av Formel 1 fra FIA, og å overta de kommersielle rettighetene. Dette kan FIA ikke akseptere», heter det i et avsnitt med overskriften «Setting the record straight».

Så kommenterer Max forholdet til de forskjellige bilfabrikkene. Først det at Honda trakk seg før 2009-sesongen, til tross for at de hadde meldt seg på og var kontraktsbundet til å delta. (Ikke rart at Brawn har fått god betaling for å drive videre…). Dette sjokket fikk FIA til å analysere hva som kunne skje med de andre fabrikkteamene. Da skjønte de at både Renault, Toyota og BMW kunne forsvinne allerede etter 2010-sesongen, og innså at det var nødvendig å gjøre noe drastisk.

Det ene tiltaket de kom opp med var å få bilfabrikkene til å forplikte teamene sine for 2010, slik at Honda-situasjonen ikke ville gjenta seg med andre. Dernest måtte man diskutere kostnadskutt med FOTA, for å unngå at noen av de mindre teamene ville bli nødt til å gi seg.

Og her er det kritikken av Ferrari-sjefen Luca di Montezemolo begynner. Ifølge Max lovte di Montezemolo å sørge for at garantier ble gitt, men det kom aldri noe svar på dette – ikke en gang fra Ferraris egen eier, Fiat. FOTA og di Montezemolo stoppet også alle forsøk på å få i gang diskusjonen om kostnadsreduksjoner, hevder Max. Dersom det ble færre biler ville FOTA heller at de resterende teamene skulle kjøre med tre biler hver.

Så kom møtet i WMSC den 17. mars, der FIA la frem forslaget om et frivillig budsjett-tak i bytte med større teknisk frihet. Ferraris representant skal da ha stemt mot et budsjett-tak, men ikke mot større tekniske friheter. FIA mener at Ferrari dermed ikke har stemt mot et system med to klasser i Formel 1.

Ifølge pressemeldingen var Ferrari fortsatt ikke interessert i å diskutere noe som helst, og da saken kom opp til avstemming på WMSC-møtet den 29. april møtte ikke di Montezemolo opp. Han hadde gitt fullmakt til en fyr fra det italienske kartingforbundet, som heller ikke møtte opp, men bare deltok via videolink. Han var da en av to som stemte mot forslaget.

Etter det begynte en brevveksling mellom FIA og Ferraris advokater, og det ble holdt en rekke møter med FOTA, uten at de kom noen vei. Så gikk Ferrari til retten for å få reglelendringene stoppet, men den saken tapte de jo, som vi vet. På det tidspunktet skjønte Max at forhandlingene bare var et spill fra FOTAs side, og at de egentlig satset på at FIA ville gi seg til slutt.

Den 29. mai leverte de åtte gjenværende teamene sin felles påmelding med forbehold om regelendringer. Sammen med påmeldingen ble det levert forslag til en ny Concorde-avtale som FOTA krevde at FIA skulle undertegne. Ifølge Max inneholdt denne flere punkter som ville sette FIA helt på sidelinjen, både som appellinstans og ved regelendringer. Avtalen ville i tillegg gi hvert enkelt team vetorett på det meste. FOTA krevde også at reglene for 2009 skulle gjøres gjeldende for 2010, selv om de visste at flere team allerede hadde levert sine påmeldinger på grunnlag av de nye reglene.

Så kommer det en interessant opplysning om at det ble holdt et møte med representanter fra FOTA den 11. juni, der Max hevder at de var enige om det meste, til og med om en forlengelse av den opprinnelige Concorde-avtalen. Det som gjensto var et møte med økonomifolkene for å bli enige om noen detaljer, skriver Max i meldingen. Men dagen etter gikk FOTA ut med en pressemelding som sa at det ikke var gjort noen fremskritt på dette møtet, noe Max kommenterer slik: «Denne grove usannheten demonstrerer nok en gang at enkelte elementer i FOTA ganske enkelt ikke ønsker enighet.»

Deretter ble det avtalte møtet med de økonomiske ekspertene avholdt, men fordi folkene som møtte fra FOTA hadde fått forbud mot å diskutere økonomiske bestemmelser med FIA, ble det håpløst å finne en felles plattform for møtet. Hvis dette er sant, høres det ganske merkelig ut. Hva er vitsen med å sende folk til et møte hvis de ikke har lov til å diskutere det saken gjelder?

Etter å ha gjennomgått hendelsesforløpet frem til nå, forsetter FIAs pressemelding med å ta for seg de enkelte punktene FOTA ønsker å endre på.

FOTA hevder at Formel 1 trenger en bedre styringsform. Her kommer Max inn på at Ferrari allerede forlenget sin avtale i 2005, og at FIA også er beredt på å forlenge avtalen med alle team som melder seg på. Max nevner også at episodene vi har hatt de siste årene med team som har forsøkt å jukse (McLaren, Renault, Toyota), viser at det trengs en sterk og uavhengig lovgiver, og at dette ikke kan være teamene selv.

Så kommer det en interessant uttalelse fra Max: «God styring betyr ikke at Ferrari skal bestemme.»  Ferrari hevder at FIA ikke har fulgt prosedyren, men likevel var de selv for prosedyren helt til de ikke lenger syntes det passet, hevder Max. Videre står det at «Ferrari har vært medlem av WMSC siden 1981 og har aldri vært uenig i verken prosess eller vedtak før i april og mai i år.» For de av oss som forsøker å være nøytrale, blir dette ganske morsomt. Vi har jo i alle år vært overbevist om at det er Ferrari som har styrt FIA, og dette tyder nesten på at det har vært riktig. Men det er det altså slutt på nå.

FOTA hevder også at reglene fører til en fordumming av sporten. Men Max mener selvfølgelig at det motsatte er tilfelle, og at de nye reglene tillater mye mer enn det FOTA har foreslått. Max trekker også frem diffuser-saken som et eksempel på at FOTA ikke ønsker at noen skal ha lov til å tenke smart. «Når Brawn og de andre kom med den doble diffuseren ble de angrepet i media og trukket for retten av konkurrentene», skriver Max.

FOTA har ifølge Max fortsatt å mase om at det ikke kan være to regelverk i Formel 1, selv om det for lenge siden er avklart at det ikke vil bli sånn. Men han påpeker også at selv om ideen med større teknisk frihet var beregnet på de nye teamene, ville minst halvparten av de eksisterende teamene også ha valgt dette. Dette beviser at kostnadskutt er nødvendig, mener Max.

Et viktig punkt for FOTA har hele tiden vært at FIA ikke skal ha lov til å sjekke regnskapene deres for å se om de holder seg under budsjett-taket, fordi de ikke vil at andre skal ha innsyn i deres forretningsdrift. Dette mener Max ikke ville vært noe problem, fordi FIA i alle år har håndtert andre typer konfidensiell informasjon uten at det har vært klager på det. Uansett er dette ikke noe å diskutere lenger, fordi FIA nå har gått med på at bedriftenes egne revisorer skal utføre kontrollen av budsjett-taket.

Å begrense pengeforbruket vil ødelegge Formel 1, hevder FOTA. Men Max mener at hvis man setter grenser for spesielle deler av utgiftene, så blir konkurransen jevnere. Med økonomiske grenser blir det også mulig for nye team å bli med. Max bruker her nedlagte Super Aguri som et bevis på at det nåværende systemet er feil.

Så bruker han Ferrari som et eksempel på hvor unødig høyt forbruket er i dag, i forhold til det som er foreslått. «Med 50 millioner euro for chassis og utgifter til drift, og like mye til førerne, rundt 80  millioner for motorene og 20 millioner til for markedsaktiviteter, så kan de bruke 200 millioner euro totalt. Dette er klart mindre enn de 400-500 millioner Ferraris advokat sa at et toppteam bruker i dag, men det må da være nok for et team som skal delta med to biler i 20 løp i året?» Og det må man vel gi ham rett i?

Max avslutter med å erklære at det ikke er FIA som har stått i veien for å få til en løsning, og at Formel 1 uansett vil ha en full grid i 2010, med ett regelverk og med klare økonomiske begrensninger.

Jeg leser denne erklæringen fra Max som en klar melding til FOTA om at FIA ikke kommer til strekke seg lenger nå, og at dersom FOTA vil kjøre Formel 1 i 2010 så er siste frist fredag den 19. juni. Take it or leave it.

Dette er politisk spill på høyeste nivå, og jeg kan godt forstå at Max ikke vil overlate kontrollen til teamene. Med FOTA ved roret ville det ganske sikkert ende med at det ble umulig å forandre på noe som helst, fordi det alltid ville være noen som la ned veto mot endringer som ikke passet dem selv. Og det at bilfabrikkene kan finne på å trekke seg ut når det passer, det vet vi jo.

Så desto mer jeg vurderer fordeler og ulemper i denne saken, desto mer sikker blir jeg på at Max har rett og FOTA feil. Det er nødvendig med et uavhengig organ som bestemmer, selv om mange kan være uenig i valgene som blir gjort.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar