torsdag 18. juni 2009

Et lite skritt nærmere en løsning?

FIA-logo_gull Etter at FIA sendte ut sin redegjørelse om detaljer i krangelen med FOTA, har det kommet noen nye utspill fra begge parter, som kan tyde på at en løsning kanskje er mulig likevel.

I går morges meldte flere medier at FOTA hadde sendt et brev til FIA med forslag til et kompromiss, for å unngå at de startet en utbryterserie.

Forslaget fra FOTA var nå at de kunne gå med på å melde seg på uten alle sine forbehold mot de nye reglene, men at fristen da måtte utsettes til 1. juli, mens de forhandlet frem en ny Concorde-avtale. FOTA er på gli, med andre ord, men de holder fortsatt fast på at de kommer til «å begynne for seg selv», dersom de ikke blir enig med Max.

Senere på dagen kom Max med svar på utspillet: «Det blir ikke aktuelt å forlenge fristen, fordi de andre påmeldte teamene må få svar slik vi har lovt dem. Dessuten vil diskusjonen om en ny Concorde-avtale ta lenger tid enn to uker.»  Han holder fast på at teamene først må melde seg på uten forbehold, og så kan forhandlingene om regelendringer og ny Concorde-avtale starte.

I dag er flere detaljer i utspillet fra Max blitt kjent. Innrømmelsene går blant annet på at FIA vil gå med på å gjøre endringer vedrørende appelldomsstolen og på måten FIA kan innføre nye regler på. Max vil også godta en del endringer i det tekniske reglementet for 2010. Dette kommer i tilegg til tidligere lovnader om å forhøye budsjett-taket og endre måten dette skal kontrolleres på. Alt dette skal være ting FOTA har krevd, så Max er på gli, han også.

Max har også opplyst at FIA vil sende et brev til hvert enkelt team, som de må undertegne og returnere. Dersom de gjør det, vil forslagene fra FIA være rettslig bindende og teamenes påmelding være uten forbehold.

Men FOTA får altså ikke flere utsettelser, så i morgen må de ha bestemt seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar