lørdag 16. mai 2009

Saken mellom Ferrari og FIA kan være slutten for Formel 1

Da jeg leste at Ferrari hadde gått til det franske rettsvesenet for å få stoppet de nye reglene FIA har vedtatt for 2010, var det ikke så mye jeg visste om hva saken egentlig gikk ut på. Nå vet jeg litt mer, selv om det fortsatt er mange uklarheter.

Det som ligger bak denne saken er at Ferrari skal ha inngått en avtale med FIA i 2005. Innholdet i avtalen er hemmelig, men det viktige nå er at Ferrari skal ha fått med i avtalen at de har vetorett mot endringer i det tekniske reglementet. I tillegg skal Ferrari ha fått utbetalt en god del penger for å skrive under, men det er jo ikke noe nytt. Dette var et år da FIA og Bernie måtte ha Ferrari med på laget for å hindre at bilfabrikkene startet sin egen serie.  

Det FIA har forsøkt å gjøre nå er å omgå avtalen med Ferrari ved å lage et eget sett med regler for de som vil kjøre med begrenset budsjett. På det grunnlaget hevder Max at Ferrari fortsatt kan kjøre etter det reglementet de har godtatt. Disse reglene er ikke er forandret, og Ferrari har derfor ikke noe å klage på, mener han. Ferrari mener selvsagt det motsatte, og går altså rettens vei for å få stanset FIA fra å innføre reglene.

Saken skal behandles i retten allerede tirsdag den 19. mai, og utfallet av den blir svært viktig for fremtiden for Formel 1. Men rettssaken er etter det jeg forstår bare en foreløpig behandling, som skal avgjøre om Ferraris avtale er sterk nok til å stoppe FIA fra å endre reglene.

Finner retten at dette ikke er tilfelle så har Ferrari ikke noen sak, og klagen vil bli avvist. Da er problemet ute av verden for FIA, og Ferrari må finne på noe annet enn å delta i Formel 1. (Eller ombestemme seg, og melde seg på likevel.)

Men finner retten ut at Ferrari har en juridisk holdbar sak, blir det opp til partene å argumentere for og imot om det FIA har gjort faller inn under begrepet «endring av regler». Dersom Ferrari vinner frem med sitt syn vil retten kunne forby FIA å innføre de nye reglene inntil saken er avgjort i en full rettssak en eller annen gang i fremtiden.

Tenk på hva som da kan skje; at Ferrari vinner nå, men at FIA likevel senere vinner «hovedsaken».

FIA ville da først bli pålagt å la være å innføre de nye reglen for 2010, og må utsette påmeldingsfristen som er satt til den 29. mai. De kan ikke ta i mot påmelding fra nye team, fordi de ikke har noe nytt regelverk å tilby dem. Og når saken endelig blir avgjort en eller annen gang (tidligst i høst) til FIAs fordel, vil det være for sent for de nye teamene å starte opp. Samtidig vil fabrikkteamene da trekke seg, slik de har truet med.

Da står FIA igjen med noen få team å kjøre 2010-sesongen med, og det vil trolig være slutten for Formel 1.

Selv om jeg ikke liker det FIA holder på med for tiden, er det likevel nesten så jeg håper at retten avviser saken. Så får vi håpe at fabrikkteamene og FIA finner en løsning på budsjettspørsmålet, slik at de kan melde seg på før 29. mai likevel.

Ellers må vi forberede oss på å se GP2 neste år.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar