lørdag 2. mai 2009

Ordentlig kvalifisering igjen til neste år

WSMC vedtok i tillegg til den omstridte budsjettbegrensningen også flere endringer i reglementet for 2010.

Minimumsvekten på bilene økes med 15 kilo fra 2010, fra 605 til 620 kilo. Dette gjøres for å rette opp litt av ulempene de tyngste førere får når de kjører med KERS i bilen.

De ble også besluttet å forby dekkvarmere fra neste år. Forbudet mot andre former for oppvarming av dekk opprettholdes også. Dette betyr at den første runden med nye, kalde dekk vil bli ganske vanskelig. Denne endringen har førerne forsøkt å protestere mot fordi de mener ulykkesrisikoen vil øke, men altså til ingen nytte.

WSMC bestemte også at det ikke blir tillatt med bensinfylling under løpene fra 2010. Dette er for å unngå de høye kostnadene med å frakte bensin og tilhørende utstyr til løpene. Samtidig ønsker FIA med dette å få teamene til å bygge motorer som bruker mindre bensin.

Og sist men ikke minst: FIA fjerner som en følge av dette regelen som forbyr etterfylling av bensin etter siste kvalifiseringsrunde (Q3). Dette betyr at vi endelig får kvalifisering under like vilkår igjen, d.v.s. at alle kan kjøre Q3 med lite bensin ombord. Bra!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar