lørdag 16. mai 2009

Mosley tror Ferrari & Co. ombestemmer seg før 29. mai

Mosley Fredag møtte FIA-president Max Mosley teamsjefene i Formel 1 for å diskutere fabrikkteamenes krav om at FIA må droppe neste års regelendringer. Reglene som er vedtatt kan i praksis føre til at 2010-mesterskapet blir kjørt etter et todelt regelverk, og uten de fleste av teamene som er med i dag.

Men det kom ingen ting ut av møtet, bortsett fra at begge partene fortsatt står på sitt. FIA sier reglene er endelig vedtatt og ikke vil bli endret, mens Ferrari, Renault, Toyota og de to Red Bull-eide teamene sier de ikke kommer til å melde seg på slik reglene er formulert nå.

Fredag ble det også kjent at Ferrari har gått til det franske rettsapparatet for å få stoppet de nye reglene. Ferrari hevder regelendringene er et brudd på en bindende avtale de har med FIA, som gir dem vetorett i saker som gjelder endring av det tekniske reglementet.

FOTA, organisasjonen der alle teamene er med, hadde også et eget møte etter møtet med Max, for å diskutere den videre strategien, men det eneste som kom ut av dette var at de skal fortsette diskusjonen i Monaco kommende uke. FOTA mener fortsatt det må være mulig for FIA å endre reglene, og vil foreslå et kompromiss.

FOTA har tidligere foreslått at kostnadene skal reduseres gradvis hvert år frem til 2012. Dessuten vil de ha en større andel av Bernies TV-inntekter, og større påvirkningsmuligheter på FIAs regleendringer.

Alle teamene har nå skjønt at dersom de skal være konkurransedyktige i 2010 er de nødt til å delta under det frie regelverket. De som er med der får så store fordeler at de blir nesten umulige å slå for de med frie budsjetter. Blant annet skal lavbudsjett-teamene få lov til å kjøre med justerbar bakvinge og fritt motorturtall. Ifølge Patrick Head hos WIlliams vil dette bety at rundetiden deres kan bli 1,5 - 2 sekunder lavere enn for bilene med faste vinger og begrenset turtall.

Uenigheten går også på hvordan FIA skal kontrollere at budsjettene ikke overskrides. Et stort problem med FIAs nye regler er at de som deltar på 40 millioners-budsjettet også må tillate at FIA sender eksterne kontrollører inn for å snuse i regnskapene deres. Dette vil mange av teamene - ikke minst Ferrari - ha seg frabedt.

Max Mosley spiller fortsatt tøff, og sier at de av fabrikkteamene som ikke har meldt seg på innen 29. mai vil bli erstattet av nye team som står i kø for å være med. Men det spørs om nykommere som Litespeed, Lola og USGPE vil trekke like mye folk til løpene som Ferrari, Renault og Red Bull. Det blir i første rekke Bernies problem, som sikkert får både TV-selskaper og andre på nakken når produktet de har kjøpt blir mye dårligere.

Det er vanskelig å si hvem som har de beste kortene her, men jeg holder en knapp på Ferrari & Co. Jeg tror Max har gått for langt denne gangen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar