søndag 31. mai 2009

FOTA-teamene er påmeldt, men vil Max godta vilkårene?

Mosley At de ni resterende FOTA-teamene har meldt seg på til neste års mesterskap innen fristen gikk ut, har de fleste fått med seg. Mange har også registrert at det er knyttet visse vilkår til påmeldingen. Men de færreste har satt seg nærmere inn i hva FOTA egentlig krever av FIA for at påmeldingen deres skal være gyldig. Det er faktisk ikke småtterier, og det er tvilsomt om Max vil godta kravene.

Det ene kravet fra FOTA er at en ny Concorde-avtale skal være undertegnet innen 12. juni. I Concorde-avtalen er det blant annet beskrevet at det skal være en egen kommisjon (The F1 Commission) der både team, sponsorer og arrangører skal være representert. Denne gruppen skal være avgjørende når nye regler skal innføres, noe som altså ikke har skjedd i de siste årene fordi den gamle Concorde-avtalen er utløpt. FOTA vil nå at en ny Concorde-avtale skal ta hånd om hvordan reglene skal se ut fra 2011 og utover.

Det andre kravet som må oppfylles for at FOTA-påmeldingen skal gjelde, er at reglene for 2009 skal fortsette å gjelde også i 2010. Dette betyr med andre ord at FOTA står fast på at de ikke vil godta noen form for FIA-styrt budsjett-tak, verken det opprinnelige på £40 millioner eller et nytt, forhøyet beløp.

FOTA-teamene sier at de er enige om å innføre begrensninger i pengeforbruket allerede fra neste år, men de vil selv bestemme hvordan dette skal gjennomføres og kontrolleres. De sier at de er enige om beløpene og om en fremdriftsplan for de neste årene, men de vil ikke gå ut med noen beløp.

Men de nye teamene pluss Williams har nå meldt seg på i henhold til de vedtatte reglene for 2010, med et budsjett på maks £40 millioner. De har derfor krav på å få delta etter de nye reglene, som blant annet tillater høyere motorturtall og gir dem flere tekniske friheter enn i år. Så det blir ikke enkelt for Max å gå med på FOTAs krav uten å få problemer med de som har meldt seg på uten forbehold.

Det som forresten er litt spesielt er at FOTA hevder at påmeldingen deres kun gjelder dersom alle ni blir godkjent. Det vil si at FIA ikke kan godkjenne noen av FOTA-teamene og forkaste resten, på bekostning av noen av de nye teamene.

En annen liten raritet er at FOTA ikke krever at alle teamene må kjøre under de samme reglene. De sier bare at alle FOTA-teamene må det. Om det betyr at de ser for seg et mesterskap er ni team deltar uten budsjettbegrensning og fire med, er ikke godt å vite. Men hvis reglene for 2009 skal gjelde for 2010, blir det jo ikke noe budsjett-tak, så det vil ikke kunne gå. Og Ferrari har jo tidligere sagt at de ikke vil delta i et mesterskap med to klasser. Det betyr i realiteten at FOTA ber FIA om å velge mellom deres ni team eller «de andre», når påmeldingene skal godkjennes.

Så faktum er at nyheten om at alle teamene nå har meldt seg på er en sannhet med mange og store modifikasjoner. Det er store beslutninger som må tas før FOTA-påmeldingen blir gyldig. Og det skal i tillegg skje innen 12. juni. Det lar seg neppe gjennomføre.

Bare det å bli enig om en ny Concorde-avtale er en langdryg affære. Bernie og teamene har hittil brukt seks år på å finne ut at de ikke klarer å bli enige, og nå skal det altså løse seg på et par uker? Noen som vil vedde på at det skjer?

Jeg tror heller ikke at Max gir etter og lar FOTA få det som de vil med reglene. Det blir en håpløs situasjon for FIA å opptre på den måten, især når noen allerede er påmeldt etter de nye reglene. Jeg tror derfor Max vil avvise påmeldingen fra FOTA, og satse på at noen av teamene i alliansen gir etter og melder seg på hver for seg, uten vilkår.

Max regner det nok som sannsynlig at Force India, McLaren og Brawn GP vil bli med videre, og så håper han sikkert at de to Red Bull-eide teamene vil følge etter, slik at det blir minst ti team på griden også neste år.

Og han regner nok også med at hvis bilfabrikkene trekker seg så vil det være noen andre som står klare til å kjøpe teamene deres og melde seg på under det nye budsjett-taket. Da vil han kanskje få tretten team til slutt, og samtidig får han bevist at de nye reglene fungerer som forutsatt.

En viktig ting å legge merke til i FOTAs påmelding er at Toyota faktisk er beredt til å forplikte seg til å fortsette i Formel 1 i tre år til, til trosss for alle ryktene om det motsatte. Så dersom Max ikke går med på forslaget fra FOTA, kan Toyota stille seg sammen med Ferrari og gi ham skylden for at de måtte trekke seg.

For ordens skyld: Det står i FIAs regelverk at teamene melder seg på i henhold til de gjeldende reglene, slik at det ikke er tillatt å sette endring av reglene som en forutsetning for påmelding. Så Max har sitt på det tørre hvis han avviser FOTA-teamene og ber dem om å forsøke en gang til – uten forbehold. Da kan han også kreve en klekkelig etteranmeldingsavgift.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar