onsdag 9. juli 2008

Høyt spill om Englands Grand Prix

Bernie Alt virket ganske klart da vi for en uke siden fikk meldingen om at Bernie og FIA var enige om å gi Donington Park kontrakten på å arrangere Englands Grand Prix fra 2010. I ettertid viser det seg at det kanskje ikke er så enkelt likevel.

I dag er det mye som mangler på at det kan kjøres Formel 1 på Donington, og etter det jeg forstår er Silverstone et kjempeanlegg i forhold. Derfor var en stor utbygging med i planene da Donington fikk kontrakten.

Men de siste dagene har det kommet kommentarer fra flere innenfor Formel 1-miljøet som bør ha en viss peiling, som alle mener det vil bli vanskelig for Donington å få ferdig et anlegg som er bra nok til å kjøre Formel 1 på i løpet av den korte tiden som gjenstår.

For det første har baneeierne på Donington faktisk ennå ikke søkt om utbyggingstillatelse for anlegget. Utbygginger at denne størrelsen kan det ofte ta minst ett år å få kjørt gjennom det engelske byråkratiet, og da skjønner man at det blir kort tid igjen til å bygge noe før 2010.

For det andre har man ikke ordnet med finansieringen ennå. Baneeierne har sagt at de skal bruke 1 milliard på utbyggingen av Donington Park, og mange trodde da at det var Bernie selv som skulle gå in med penger. Men dette har Bernie avvist, og da lurer alle på hvem som ellers kan være villig til å stille opp med risikovillig kapital.

Når man hører at BRDC har hatt store problemer med å dokumentere for investorene at en mye mindre utbygging av Silverstone vil være lønnsom, kan man jo forstå at mange synes planene for Donington virker urealistiske i dagens kapitalmarked.

For det tredje har mange påpekt at det lokale veinettet rundt Donington må bygges ut for å få kapasitet til å ta unna trafikken som et Formel 1-løp genererer. Det har allerede vært lange køer på veiene i området når det har vært kjørt MotoGP på Donington, så det er mye som må investeres i infrastruktur fra myndighetenes side for at Bernie skal bli fornøyd.

BRDC måtte jobbe lenge for å få stat og kommune med på den nødvendige utbyggingen av veinettet rundt Silverstone, men har nå endelig fått orden på trafikkflyten. Det er derfor mange som tviler på at myndighetene lar seg overbevise om at det er fornuftig å bruke offentlige midler for å bygge nye veier rundt en annen bane, bare for å tilfredsstille Bernies ønsker om å flytte løpet. Uansett er en storstilt offentlig veiutbygging ikke noe som besluttes raskt, så det ligger an til mange år med køkjøring for de som skal se Formel 1 på Donington.

Men uansett hvilke argumenter som legges frem, er Bernie like bestemt. «Beslutningen om å flytte løpet til Donington er endelig», sier han. «Dersom Donington ikke kan levere det de har lovet, er det ikke aktuelt å gå tilbake til Silverstone. Da blir det ganske enkelt ikke noe Englands Grand Prix i 2010. Da flytter vi heller løpet til et annet land».

I så fall slår Bernie to fluer i en smekk. Da kan han både kreve erstatning fra Donington for kontraktsbrudd, og så kan han selge løpet på nytt til det landet som byr høyest.

Jeg lurer på om Bernie spiller et høyt spill for å få et påskudd til å kvitte seg med Englands GP for godt? Og i så fall - hvorfor vil han ikke ha Formel 1-løp i sitt eget hjemland, der de fleste teamene har sin base?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar