torsdag 15. mai 2008

Fortsatt diskusjon om Safety Car-reglene

Helt siden det første løpet i år har det vært snakk om å gjøre noe med problemet med at pitlane stenges når sikkerhetsbilen (Safety Car) kommer ut. Flere førere har vært nødt til å gå i depot for å fylle bensin mens pit lane har vært stengt, og er blitt straffet for det.

Det har vært flere diskusjoner om hvorvidt man skulle endre reglene for å løse dette problemet, men hittil har man ikke blitt enige om hva som kan gjøres uten at man samtidig reduserer sikkerheten.

Også i Istanbul ble saken diskutert, og her skal det ha blitt lagt frem et forslag om å sette en fartsgrense som skal tre i kraft når sikkerhetsbilen kommer ut. Dette forslaget vurderes nå av FIA. Jeg hadde en gang en ide om at de kunne bruke knappen for fartsbegrensingen i pitlane, så dette blir jo noe lignenede.

Det skal også ha vært diskutert om det er mulig å bruke den nye standard-ECUen for å gi førerne informasjon - via et display - om når de kan gå i depot etter at sikkerhetsbilen er kommet ut. Denne løsningen må i tilfelle testes før den kan tas i bruk, og det er derfor ikke trolig at den kan innføres før tidligst i juli.

Det ser ut for at vi må leve med de eksisterende reglene både i Monaco og i Montreal, to løp der det ofte skjer uhell som gjør at sikkerhetsbilen må ut.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar