tirsdag 13. mai 2008

Det er dyrt å spare penger på girkasser

Den nye regelen om at en girkasse skal holde i fire løp, har vi ikke merket mye til hittil i sesongen. Regelen ble innført for at teamene skulle spare penger ved å bygge mer holdbare girkasser, men der har visst FIA bommet litt. Derfor er det visstnok endringer på gang, kanskje allerede fra neste løp.

Girkassene som brukes på fredagstreningene regnes nemlig ikke med i fire-løps-regelen, og det betyr selvfølgelig at teamene monterer andre, pent brukte girkasser som brukes bare denne ene dagen. Men dette medfører igjen at de har med seg minst en reservegirkasse til fredagstreningen, i tillegg til at de har med seg den gjeldende «fire-løps-girkassen» for lørdag og søndag, og dertil en ekstra, ubrukt «fire-løps-girkasse» i reserve til hver bil, dersom den gjeldende løpskassen skulle ryke. Det betyr at for å spare penger har teamene nå med seg hele syv girkasser - enda flere enn de hadde før! Her har FIA sikkert tenkt lenge og vel gjennom konsekvensene før de laget regelen...

På grunn av dette skal det ha blitt holdt et teamsjefmøte i Istanbul sist helg, der de skal ha blitt enige om en regelendring som kan bli gjeldende fra Monacos Grand Prix, dersom FIAs WMSC gir sin tilslutning.

Forslaget går ut på at man skal ha lov til å sette inn en brukt «fredagsgirkasse» på lørdag, dersom den ordinære «fire-løps-girkassen» havarerer. Føreren slipper ikke unna straffen, og flyttes ned fem plasser på griden som før, men kan bruke fredagskassen resten av helga uten at den regnes med i «bytteregnskapet». Ny løpsgirkasse settes da inn først ved neste løp, og man begynner å regne fire nye løp fra da. På den måten kan teamene slippe å ha med to ekstra «fire-løps-girkasser».

Dette er jo også en måte å redusere kostnadene på, men dersom FIA mener at en girkasse skal holde i fire løp, så skjønner jeg ikke hvorfor de girkassene som brukes på fredagstreningene skal holdes utenfor. Teamene kommer jo fortsatt til å reise rundt med ekstra girkasser (og reservekasser) til fredagene, så det vil jo fremdeles koste mer enn nødvendig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar